Job Vacancies

Job advert: Manager, White Hart Community Inn
The White Hart Community Inn is looking for a skilled, passionate and friendly manager to run our traditional village pub and community hub.

The pub is located in St Dogmaels, a friendly village on the North Pembrokeshire Coast.After a 2-year campaign, the community successfully saved the popular village pub from closure and its doors re-opened again in October 2021.

We have established a warm and welcoming offer at the Community Inn and now, an exciting opportunity has arisen for a new manager to help us on our journey of building a successful business.

Applicants should have relevant experience and share our strong commitment to
community, local produce and Welsh language and culture.

There is a strong community spirit and an incredible amount of local support for the pub and we are looking for someone to work with the Management Committee to run this traditional village pub and community hub.

If you are interested in the role, please email manager@whci.cymru or call Lynne Sacale 07968 428141.
Salary: £23,000 – £24,700 dependent on experience.
Closing date: 24 September 2023

Interviews to be held 30 September at The White Hart Community Inn, St Dogmaels.


Mae’r dafarn gymunedol yr Hydd Gwyn yn chwilio am reolwr brwdfrydig a chyfeillgar i
redeg ein tafarn bentref draddodiadaol a’r hwb cymdeithasol.
Lleolir y dafarn yn Llandudoch, pentref cyfeillgar ar arfordir gogledd Sir Benfro.

Ar ôl ymgyrch o dros dwy flynedd fe lwyddodd y gymuned i achub tafarn poblogaidd y pentrefrhag cau ac fe wnaeth y drysau ail agor yn Hydref 2021. Rydym wedi creu awyrgylch groesawgar a chynnes yn y dafarn gymunedol, ac ‘nawr yn cynnig cyfle cyffrous i reolwr newydd helpu ni ar ein taith o ddatblygu busnes llwyddiannus.

Dylai’r ymgeisydd feddu ar y profiad proffesiynnol perthnasol a hefyd rhannu ein
hymrwymiad i’r gymuned, cynnyrch lleol a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant.

Mae teimladcymunedol cryf a chefnogaeth leol anochel i’r dafarn ac rydym yn edrych am rywun i gyweithio â’r Pwyllgor Rheoli i redeg ein tafarn bentref draddodiadol a’r hwb
cymunedol.

Os oes diddordeb gyda chi yn y swydd, danfonwch ebost i – manager@whci.cymru neu
ffoniwch
Lynne Sacale 07968 428141.
Cyflog: £23,000 – £24,700 yn ddibynnol ar brofiad
Dyddiad cau: 24 Medi 2023
Cynhelir cyfweliadau ar 30 Medi yn Nhafarn Cymunedol Yr Hydd Gwyn, Llandudoch