Job Vacancies

Bar Supervisor Vacancy

The White Hart Community Inn is looking for a Bar Supervisor to assist with the smooth running of our traditional village pub and community hub.  The pub is located in St Dogmaels, a friendly village on the North Pembrokeshire Coast.

Applicants should have relevant experience and share our strong commitment to community, local produce and Welsh language and culture.  There is a strong community spirit and great support for the pub and we are looking for someone to work with our newly appointed Manager and Committee to run a warm and welcoming community pub.

If you are interested in the role, please email your cv to: manager@whci.cymru or call Caroline on 07377 404782

Salary: £22,000

Closing date: 19 October 2023

Interviews to be held on 28 October at The White Hart Community Inn, St Dogmaels.

Swydd Goruchwyliwr Bar

Mae’r Dafarn Cymunedol yr Hydd Gwyn yn chwilio am Oruchwyliwr Bar i gynorthwyo gyda rhedeg ein tafarn pentref traddodiadol a’r hwb cymunedol.  Lleolir y dafarn yn Llandudoch, pentref cyfeillgar ar arfordir gogledd Sir Benfro.

Dylai’r ymgeisydd feddu ar y profiad proffesiynol perthnasol a hefyd rhannu ein hymwymiad i’r gymuned, cynnyrch lleol a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant.  Mae teimlad cymunedol cryf a chefnogaeth anochel i’r dafarn ac rydym yn edrych am rywun i gydweithio gyda’r rheolwr newydd a’r pwyllgor rheoli i redeg tafarn cymunedol cynnes a chyfeillgar.

Os oes diddordeb gennych yn y swydd, e-bostiwch eich cv at: manager@whci.cymru neu galwch Caroline ar 07377 404782.

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 19 Hydref, 2023

Cyfweliadau: yn yr Hydd Gwyn, Llandudoch ar 28 Hydref.